•  

  Pielgrzymka do Włoch
  Kanonizacja Jana Pawła II
  RZYM - WATYKAN

   

  Poznaj Plan Pielgrzymki

 •  

  Pielgrzymka do Włoch samolot
  Kanonizacja Jana Pawła II
  RZYM - WATYKAN

   

  Poznaj Plan Pielgrzymki

 •  

  Pielgrzymka do Włoch
  Kanonizacja Jana Pawła II
  RZYM - WATYKAN - MONTE CASSINO - MONTE SAN'T
  ANGELOSAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO - LORETO- RAVENNA - WENECJA

   

  Poznaj Plan Pielgrzymki

 • 1
 • 2
 • 3

Jan Paweł II

Karol Wojtyła to drugie dziecko – po starszym bracie Edmundzie - Karola Wojtyły i Emilii wywodzącej się z Kaczorowskich, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach.

Był w szkole był uznawany za dziecko bardzo zdolne i był przy tym wysportowany – grał w piłkę nożną, a przy tym dużo chodził po górach.

Gdy miał 9 lat zmarła jego matka, a trzy lata później, na szkarlatynę zmarł jego starszy brat Edmund.

Od września 1930 roku młody Karol uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Wadowicach, które ukończył osiem lat później z najwyższymi ocenami.

Od października 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po wybuchu wojny Karol Wojtyła nie mógł kontynuować studiów, więc zaczął pracować fizycznie w zakładach chemicznych Solvay. W 1941 roku, po długiej chorobie, zmarł jego ojciec.

W roku 1942 zapadła ostateczna decyzja o kapłaństwie i młody Karol wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, po ukończeniu którego, w dniu 1 listopada 1946 roku został wyświęcony na księdza przez kardynała Sapiehę.

W połowie listopada 1946 roku Karol Wojtyła został wysłany do Rzymu, by kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. Studia ukończył w 1948 roku i otrzymał stopień doktora dzięki dysertacji pt. ”Problem wiary u św. Jana od Krzyża”.

Po powrocie do Polski, w lipcu 1948 roku rozpoczął posługę kapłańską jako wikariusz w parafii w Niegowici, skąd w sierpniu 1949 roku został skierowany do parafii św. Floriana w Krakowie.

W 1951 Karolowi Wojtyle udzielono urlopu, w celu napisania przez niego pracy habilitacyjnej. Dwa lata później jego pracę pt. „Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maksa Schellera” jednogłośnie przyjęto w Radzie Wydziału Teologicznego UJ, jednak Ministerstwo Oświaty odmówiło przyznania habilitacji.

Karol Wojtyła podjął na nowo przerwane obowiązki. Wykładał w seminariach mających siedzibę w Krakowie, a także na KUL – w swych wykładach skupił się głównie na teologii moralnej i etyce małżeństwa.

W dniu 4 lipca 1958 Karola Wojtyłę mianowano biskupem tytularnym Ombrii i biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej Karola Wojtyły dokonał w katedrze na Wawelu arcybiskup Eugeniusz Baziak w dniu 28 września 1958. Jako biskup przyjął przewodnie hasło swojej posługi: „Totus Tubus”(łac.cały Twój), które odnosiło się do oddania w dobrowolną niewolę Najświętszej Maryi Pannie.

Od roku 1962 Karol Wojtyła stał się krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. W okresie tym odbywały się też obrady soboru watykańskiego II w których bardzo aktywnie uczestniczył.

W dniu 13 stycznia 1964 Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

Na konsystorzu 26 czerwca 1967 roku otrzymał nominację kardynalską, a dwa dni później w Kaplicy Sykstyńskiej z rąk papieża Pawła VI otrzymał czerwony kardynalski biret.

Karol Wojtyła stał się w tym okresie znanym poza Polską autorytetem, był najważniejszą postacią Episkopatu Polski obok prymasa Wyszyńskiego.

16 października 1978, na konklawe po śmierci Jana Pawła I, w ósmym głosowaniu Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jana Pawła II, stając się pierwszym papieżem z Polski, a także pierwszym od czasu pontyfikatu Hadriana VI (455 lat wcześniej) papieżem spoza Włoch.

Oferty Pielgrzymek

Nasze aktualne propozycje: